Pengaruh Pasaran ICT Vietnam
Pasaran ICT ASEAN menjadi antara faktor yang mempengaruhi ‘market behaviour’ dan pembangunan sosio-ekonomi serantau. Saya terpanggil berkongsi serba sedikit fakta bermula dengan pasaran ICT Vietnam yang menjadi antara pemangkin modul pemerkasaan sosial kepada institusi pengajian sebagai elemen kesedaran sosio-pendidikan.
Kajian pasaran ICT Vietnam ini juga merupakan fakta kajiselidik terkini IDC Malaysia yang saya perolehi merangkumi beberapa negara ASEAN. Sebahagiannya juga pernah diketengahkan dalam sesi pembentangan kajian lanskap pasaran ICT ASEAN undangan MDEC sebelum ini.
Pasaran ICT Vietnam Dalam Elemen Pemerkasaan Sosial,
Viet ICT Comm 2017 – SECC

Fakta Pasaran ICT Dan Sosio-Ekonomi Vietnam

Vietnam merupakan sebuah negara ASEAN yang ‘economically recovered’ pada 2015 dan mencapai tahap GDP tahunan tertinggi sebanyak 6.68% sejak 2011. Imbangan dagangan pada 2015 juga telah mencatatkan peningkatan kepada 3.2 billion USD, bersamaan 1.65% GDP. Pelaburan FDI turut meningkat sebanyak 19.9% kepada 15.6 billion pada penghujung 2015.
Vietnam merupakan antara negara yang mempunyai populasi warga muda tertinggi dengan catatan ‘median age’ 29 tahun. Populasi penduduk adalah seramai 90 juta dengan peratusan 30% bermastautin di bandar dan 70% penduduk keseluruhan mempunyai pekerjaan dan kerjaya.
Justeru, Vietnam menjadi pemerhatian pembangunan sosial era teknologi digital kini sebagai ‘recovered nation’ yang berkembang pesat. Atas aspirasi tersebut, saya memperolehi fakta praktikal tambahan melalui hubungan rakan sealiran di Vietnam, juga bantuan isteri sewaktu beliau bersama rakan niaga ke Vietnam. Ia menjadi antara pengisian fakta keusahawanan sosial yang diusahakan.
Pasaran ICT Vietnam Dalam Elemen Pemerkasaan Sosial,
Kenangan bersama rakan keusahawanan sosial Vietnam antara yang
membantu asas program Positive Unity For Life.

Vietnam Ke Arah Negara Maju ICT Menjelang 2020

Vietnam adalah negara yang sarat dengan warga belia dan komited merangka ‘framework’ pembangunan sosio-ekonomi sebagai sebuah negara yang menjadikan ICT ‘strategic role’ memasuki pasaran ekonomi global. Kerangka utama adalah melalui pendidikan ‘society knowledge’ berasaskan informasi teknologi dalam memperkasa keupayaan digital masyarakat.
Masterplan pembangunan Vietnam juga menekankan untuk menjadi sebuah negara maju ICT menjelang 2020. Oleh itu, kedayaupayaan Vietnam mampu bersaing maju di pasaran antarabangsa jika segala fokus pembangunan berjalan lancar. Masyarakat mereka terutamanya golongan belia mula dididik untuk menerima kuasa digital secara positif sepenuhnya.
Pasaran ICT Vietnam Dalam Elemen Pemerkasaan Sosial,
Ia secara tidak langsung menjadi faktor pemulihan rakyat dan menjadikan masyarakat Vietnam terutamanya golongan remaja serta belia antara golongan yang kedepan dalam pengetahuan digital.

Kini, penggunaan internet Vietnam mencecah 70% pada 2017 dengan perbelanjaan komunikasi 9.12 billion USD. Kebanyakkan pengguna adalah dikalangan belia dengan bimbingan serta panduan strategik institusi yang ditauliahkan sepenuhnya.

Perbandingan kedayaupayaan ICT negara-negara ASEAN yang mempengaruhi pembangunan sosial akan saya bentangkan lebih lanjut. Ia juga merupakan sebahagian pengisian modul pemerkasaan sosial kepada institusi pengajian tinggi dalam menyuntik kesedaran belia terhadap persaingan globalisasi serantau dan antarabangsa.

3 Thoughts to “Pengaruh Pasaran ICT Vietnam Dalam Elemen Pemerkasaan Sosial”

  1. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di Vietnam menjadi faktor utama pembangunan masyarakat sivil. Menyediakan peluang baru dan menciptakan cabaran baru sebagaimana yang ditulis dalam 'Journal of Current Southeast Asian Affairs'- Bui, Thiem Hai (2016).

  2. lama tak singgah ni ostad hihihi

  3. pertambahan golongan celik IT

Leave a Comment

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.