Orang DiParol

Orang DiParol (ODP).

Parol atau lebih diketahui dengan panggilan bahasa Inggeris – Parole, telah dilaksanakan oleh Jabatan Penjara Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai institusi koreksional bertaraf dunia. Ia merupakan salah satu usaha dalam memberi ‘peluang kedua’ kepada banduan insaf ¬†untuk menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Melalui sistem parol yang telah diluluskan di Parlimen Malaysia bermula…

Read More