Prakata Pembuka Langkah

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian tertentu kepada Allah swt yang sesuai dengan Kebesaran dan KeagunganNya aku persembahkan hanya untukNya, Tuhan Pemilik dan Pencipta, Penguasa dan Penyelia seluruh alam serta sekelian makhluk. Selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad saw, kepada kaum keluarganya, para sahabat serta para pengikut sahabatnya…

Read More